Osobnosť významného psychológa, zakladateľa Analytickej psychológie C. G. Junga je už dlhodobo veľmi zaujímavá pre mnoho ľudí, čo potvrdila aj účasť na víkendovom seminári, ktorý sa uskutočnil 3. februára 2018. Mgr. Kamila Hermannová, riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, počas sobotňajšieho popoludnia predstavila poslucháčom nielen život a osobné zážitky Junga, ale tiež jeho psychológiu, a to predovšetkým z hľadiska všeobecne ľudského, aby bola pre každého pochopiteľná a mohol sa ňou inšpirovať vo svojom živote.

Rozprávalo sa Jungovom poňatí ľudskej psychiky, o vedomí a nevedomí – súčastiach psychického sveta, ich charakteristikách, metódach práce s nimi, aby človek vďaka lepšiemu porozumeniu sebe samému a prostredníctvom  vlastného úsilia rozpoznal svoje „Bytostné Ja“. To je podľa Junga „Cesta individuácie“, umožňujúca zrod Osobnosti. Cesta, na ktorej úspešné dosiahnutie cieľa je podmienené rozpoznaním a konfrontáciou sa so svojim „Tieňom“, a tiež prácou so svojimi „Animou či Animom“, archetypálnymi obsahmi ľudského nevedomia. Súčasťou prednášky bolo preto  aj Jungovo chápanie archetypov a snov, ktorým v živote človeka prisudzoval veľký význam a práca s nimi bola aj súčasťou jeho psychoterapie. V závere seminára mali účastníci možnosť spraviť si test osobnosti MBTI, vytvorený na základe učenia C. G. Junga a jeho nasledovníčok.

 > Najnovšie udalosti <<

 

Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU - 26/01/2018
Skrytý jazyk symbolov - 08/02/2018