Dňa 19.6.2019 zorganizovala Nová Akropolis v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom Dobrovoľnícke tvorivé dielne. Dobrovoľníci počas večera vytvorili prekrásne hračky, ktorými obdarujeme deti z detských domovov a krízového centra. Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať dobrovoľníkom za milú, neformálnu, veselú a tvorivú atmosféru. Tieto dielne sa u nás stali už tradíciou, preto veríme, že budeme mať možnosť stretnúť sa znova, aby sme niečo užitočné vytvorili a tak ako vždy si odniesli aj niečo pre seba – zážitky so stretnutí a rozhovorov s novými kamarátmi. Tešíme sa na vás na najbližších dielňach 16. a 18. septembra.

Večer na tému MAHÁTMÁ GÁNDHÍ - 19/06/2019
Večer na tému KARMA JE ZDARMA - 21/08/2019