Vo štvrtok 14.12. 2017 sa uskutočnili decembrové Dobrovoľnícke tvorivé dielne, kde sa opätovne zo zručných rúk dobrovoľníkov zrodili nádherné šité hračky pre deti z detských domovov a krízových centier. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich čas a nadšenie venované tejto aktivite.

 

Symbolika Vianoc a zimného slnovratu – 14/12/2017
Kultúrny večer na tému „Čo je to láska?" - 18/01/2018