Láska, jedna z najdôležitejších hodnôt v živote človeka. Ľudia po nej odjakživa túžia, prežívajú vďaka nej krásne aj ťažké chvíle. Niet preto divu, že sa témou lásky zaoberali  mnohí filozofi a veľké osobnosti v rôznych dobách a v rôznych kultúrach. Vyjadriť sa k nej mali možnosť aj účastníci kultúrneho večera na tému „Čo je to láska?“, uskutočneného 18. januára 2018 Novou Akropolis v Bratislave.

Mgr. Kamila Hermannová, riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, vo svojej prednáške zoznámila poslucháčov s názormi veľkých filozofov a psychológov a ich spoločným presvedčením, že láska je cit, ktorý drieme v každom z nás, potrebujeme však nástroje, aby sme ho kultivovali, rozvíjali a šírili. A práve tieto nástroje, ako aj zaujímavé informácie o rozličných stupňoch a dimenziách lásky v poňatí východnej aj západnej filozofie, boli inšpirujúcou súčasťou prednášky.

>> Najnovšie udalosti <<

Dobrovoľnícke tvorivé dieľne – 14/12/2017
Dobrovoľnícke tvorivé dielne - 18/01/2018