Ďalšou zo skvelých aktivít, ktoré sa uskutočnili v rámci Kreatívneho týždňa v Centre Agathos, boli Dobrovoľnícke tvorivé dielne. Stretli sa na nich šikovné dievčatá, ktorých výrobky poputujú deťom z detských domovov a krízových centier. Všetkým dobrovoľníkom zo  ďakujeme!

 

Etapy a zákonitosti v ľudskom živote – 16/11/2017
Socha z paverpolu – 18/11/2017