Podujatie k Svetovému dňu filozofie 2017

Vo štvrtok 16.11. 2017 zorganizovala Nová Akropolis v Bratislave podujatie pri príležitosti Svetového dňa filozofie prednášku a dialóg na tému Etapy a zákonitosti v ľudskom živote.

Riaditeľka Novej Akropolis-Slovensko, Kamila Hermannová, nám priblížila ponímanie života a jeho zákonitostí v klasických východných aj západných filozofiách, zamysleli sme sa nad zákonmi Dharmy, Karmy, polarity či rezonancie a skúmali sme tradičné poňatie sedemročných cyklov v ľudskom živote.

Podujatie opätovne poukázalo na význam a praktickosť filozofie a jej obrovské bohatstvo, ktoré nám ponúka.

 

 

Ekologický workshop – 15/11/2017
Dobrovoľnícke tvorivé dieľne – 16/11/2017