V stredu 15. 11. 2017 sa v rámci Kreatívneho týždňa uskutočnil v našom Centre Agathos Ekologický workshop spojený s výrobou obalov na potraviny.

V príjemnej atmosfére sa účastníci dozvedeli o možnostiach minimalizovania odpadu v domácnosti a vlastnoručne si ušili krásne látkové vrecká.

„Ekologický workshop sa mi veľmi páčil. Mal príjemnú komornú atmosféru, čo znamená, že prebiehal formou výmeny skúseností medzi podobne naladenými ľuďmi.

Dozvedela som sa nové tipy ako ekologicky využívať už existujúce veci, ktoré by inak skončili ako odpad, a ako zbytočne nevytvátať nový odpad.

Okrem toho sme si spoločne ušili praktické obaly na nákup potravín, ktoré už bežne používam.

Ďakujem za inšpiráciu, rada prídem aj nabudúce!“

-Majka H.

„Ďakujem za príjemný workshop. Dozvedela som sa nové možnosti, ako vytvárať menej odpadu a zároveň som si mohla vyskúšať ako sa dá dať použitým materiálom nový život.“

-Zuzka L.

 

Prebuď svoju kreativitu – 14/11/2017
Etapy a zákonitosti v ľudskom živote – 16/11/2017