13. októbra 2018 usporiadala Nová Akropolis – Slovensko v bratislavskom priestore Centrum Agathos víkendový seminár na tému Matematika duše. Počas popoludnia sa poslucháči zoznámili s tradičným chápaním matematiky ako vedy, ktorá umožňovala človeku priblížiť sa k poznaniu zákonov platiacich tak v univerze, ako aj v človeku. Rozprávalo sa o význame a symbolike jednotlivých čísiel v rôznych kultúrach, o „zlatom čísle“ – prvku harmónie a jeho rozmanitých prejavoch vôkol nás i v nás samých, a tiež o Pytagorovi, ktorý nebol len známym matematikom, ale aj filozofom, lekárom, astrológom a predovšetkým inšpiratívnym človekom.

Dobrovoľnícke tvorivé dieľne - 18/09/2018
Večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA - 17/10/2018