V rámci Bratislavského dňa dobrovoľníctva sa v Centre Agathos vyrábali s dobrovoľníkmi voňavé myšky pre deti z detských domovov.

Zážitkový pobytový seminár CESTY K SEBE PODĽA C. G. Junga - 20/07/2018-22/07/2018
Víkendový seminár MATEMATIKA DUŠE - 13/10/2018