Víkend 20.7 – 22.7.2018 sa pre 25 účastníkov niesol v znamení spoznávania seba samého ako aj spoznávania sa navzájom počas zážitkovo-pobytového seminára v Čachove, v objatí krásnej prírody pri Banskej Bystrici. Celý seminár bol inšpirovaný dielom C. G. Junga.

Skvelí ľudia, príjemné prostredie a pestrý program seminára nám umožnili prejsť si cestou sebapoznania prostredníctvom zážitkových aktivít a testov osobnosti, cestou individuácie a stretnutia sa so svojou vlastnou maskou, cestou sebavyjadrenia a kreatívneho prejavu v tíme a napokon aj cestou labyrintu svojej psychiky cez hry a cvičenia.  Atmosféra, ktorú sa nám spoločne podarilo vytvoriť, a vzájomná inšpirácia stoja za tým, že každý z nás odchádzal zo seminára trochu iný a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitkové stretnutia tohto druhu pripravované na rok 2019.

 

Víkendový seminár MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ARCHETYPY PODĽA C. G. JUNGA - 12/05/2018
Dobrovoľnícke tvorivé dieľne - 18/09/2018